Acció Social

Portada d'un expedient de 1861 relatiu a les epidèmies de còleraLa sèrie d'Acció Social, o com és més coneguda Serveis Socials, guarda els expedients que tracten sobre les diverses actuacions que ha portat a terme l'Ajuntament sobre els individus o grups més desfavorits del municipi, o bé per impulsar qüestions com la sanitat o l'educació pública.

Els expedients més antics d'aquesta sèrie es remunten al S.XVII i apleguen fins a l'actualitat.

Els diversos assumptes que els Serveis Socials municipals han tractat al llarg de la seua història han anat evolucionant, alguns han canviat de nom i altres, com els referents al culte i clero han desaparegut.

Els expedients més antics corresponen al segles XVII i XVIII i encara que molts dels temes apleguen a l'actualitat, la part que es considera antiga és la que va fins a la Guerra Civil i està dividida en 4 grans subsèries: Sanitat, Beneficència, Culte i Clero i Instrucció Pública.

1.- Sanitat:

 • Higiene pública de 1849 a 1934
 • Llibres i expedients relatius a les tres epidèmies de còlera que va patir Sueca al S.XIX Els documents van de 1803 a 1912
 • Expedients diversos de sanitat i beneficència de 1848 a 1939
 • Expedients relatius al control sanitari del cementiri i l'escorxador municipals. Finals del S.XIX i principis del S.XX

2.- Beneficència:

 • Hospital de la caritat. Inclou comptabilitat, cargaremes, lliuraments, inventaris, llistats de benefactors i organització de la Tómbola. A partir de 1834
 • Altres establiments benèfics.
 • Ajudes econòmiques a famílies en diverses guerres: Carlines, Cuba, Filipines i Àfrica. 1854 a 1938
 • Expedients sobre dotació d'orfes: S'inclouen alguns dels expedients més antics que es conserven, ja que van de 1711 a 1936
 • Ajudes en catàstrofes, com els diversos desbordaments i avingudes del Xúquer. 1864 - 1885
 • Expedients de socors als pobres: Llibres de la Junta Municipal de Beneficència, calamitats extralocals, ajudes a jornalers pobres, creació d'una Caixa d'Estalvis, construcció de l'Institut Nacional d'Higiene,... A partir de 1823
 • Expedients relatius al nomenament de metges, farmacèutics, comares,... De 1807 a 1910

3.- Culte i Clero:

 • Llibre de comptes de la Confraria del Sagrament 1686 - 1731
 • Llibre de comptes de la Confraria de la Sang 1743 - 1822
 • Altres comptes, bules, informes de cultes disidents (informes sobre confessions no catòliques),... 1741 - 1879

4.- Instrucció Pública:

 • Instrucció pública primària, de segon ensenyament, arts i oficis, música i teatre, espectacles.
 • Pressupostos i comptabilitat.
 • Testament d'Emili Carrasquer i projecte de construcció de les Escoles Carrasquer.
 • Altres expedients diversos d'instrucció pública i privada. L'expedient més antic d'Instrucció Pública és de 1819 i encara que aquesta subsèrie continua fins a l'actualitat la part antiga acaba en 1936