Alcaldia

Escut Alcaldia 1856 del Llibre de Judicis de ConciliacióA partir del Decret de Nova Planta de 1707 es varen eliminar els càrrecs forals que havien governat la ciutat des dels seus inicis i la màxima autoritat local passà a ser l'alcalde.

L'alcalde és elegit pels regidors, presideix la corporació municipal i n'és el màxim representant d'aquesta.

La llei li atorga una serie de facultats, algunes delegables en altres regidors i en els tinents d'alcalde que puga haver anomenat. Presideix els Plens i la Junta de Govern Local, organ col·legiat que dirigeix l'administració de l'Ajuntament, l'alcalde designa i cesa lliurement els regidors que la componen.


Les competències de l'alcaldia han produït les següents sèries:

Per vore els expedients dels òrgans i comissions que presideix l'alcalde, com per exemple la Junta de Govern Local, podeu consultar l'apartat de Secretaria General