Butlletins Oficials

Armari amb Butlletins Oficials

L'Arxiu conserva diversos butlletins oficials i repertoris legislatius que les diferents corporacions municipals han fet servir per desenvolupar les seues tasques.

Entre el fons més antic destaca:
· Una Colección legislativa (1814 – 1884)
· El repertori legislatiu Aranzadi (1930 – 1986)
· La Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento S. XIX
· El Butlletí Oficial de la Província de València - BOPV (1833 – 1911, 1913, 1917, 1921 – 1936)
· La Gaceta de Madrid (1834, 1867 – 1868, 1870 – 1880, 1886 – 1888, 1892, 1895 – 1926)
· Gaceta de Administración Local (1932)

Pel que respecta al fons més modern:

· Del Butlletí Oficial de l'Estat - BOE (hereu de l'antiga Gaceta de Madrid) a l'Arxiu es conserva, en paper, de juliol de 1943 fins a desembre de 1945. Tant l'antiga Gaceta com l'actual BOE estan disponibles en línia.

· Amb l'arribada de la democràcia i la creació de les autonomies es torna a publicar el Butlletí Oficial de la Província de València - BOPV, que l'Arxiu conserva en paper des d'abril de 1981 a desembre de 2006. A partir de 2002 es pot consultar en línia a text complet, amb anterioritat a aquesta data només hi trobareu a internet els sumaris.

· Del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV, a l'Arxiu trobareu la col·lecció completa en CD-ROM de 1978 a 2008. Però el teniu disponible a text complet en línia: DOGV