Difusió

Dins dels diversos projectes de difusió de fons i serveis que porta a terme l'Arxiu, com per exemple “El Document del Mes”, també s'inclou l'organització de visites guiades per a grups.

A continuació, i com a complement a les visites per a escolars vos oferim les següents Guies Didàctiques, que es divideixen en dues parts:

En la primera part: Què és l'Arxiu Històric Municipal? i L'edifici de l'Arxiu Històric Municipal es fa un breu resum dels principals conceptes que caracteritzen un Arxiu Històric Municipal i s'explica la història i les diverses funcions que ha tingut l'edifici on s'ubica.

Tot això de manera molt sintetitzada perquè servisca de recordatori del que s'explica al llarg de la visita i a més a més la informació es pot trobar de manera més extensa a la pàgina web de l'Arxiu.

En la segona part s'inclouen activitats que reforcen els conceptes i la documentació que s'han vist durant la visita.

Podeu trobar les següents tres Guies dividides en: Nivell 1 (per a alumnes de Primària), Nivell 2 (Secundària) i Nivell 3 (Batxillerat), però esta divisió és merament orientativa i cada professor decidirà quina Guia utilitzar o si vol ampliar-les amb la informació de la pàgina web.

Per descarregar les guies en pdf punxeu damunt de cada imatge.

Guia Nivell 1 (Primària)

Guia Nivell 2 (Secundària) Guia Nivell 3 (Batxillerat)

Per sol·licitar el servei de visites guiades per a grups poseu-vos en contacte amb el personal de l'Arxiu mitjançant les dades de contacte que apareixen a la pàgina principal.

 

Congressos i assemblees:

Informació sobre els propers congressos, assemblees, simposis,... sobre arxivística o història d'interés per als usuaris de l'arxiu.

Orde de Montesa

 

VIIé Centenari de la Fundació de l'Orde de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi d'Alfama

1317/1319 - 2017/2019

 

 

Tradiarq2017TRADIArq 2017

Congreso comarcal de arquitectura tradicional y patrimonio

(11, 12 i 13 de maig de 2017)