Documentació digitalitzada per l'Arxiu

En aquesta pàgina trobareu tota la documentació que anem digitalitzant des del propi Arxiu. Tingau en compte que és un procés laborios i lent, ja que no hi ha personal dedicat en exclusiva a desenvolupar aquesta tasca, així que anirem pujant documents amb tanta freqüència com ens siga possible.

Condicions d'ús:
Les imatges d'aquesta pàgina web estan lliurement disponibles per a la seua visualització i descàrrega.
Per a qualsevol ús de les imatges que implique la reproducció amb finalitats de publicació i difusió s'haurà de tindre l'autorització expressa de l'Ajuntament de Sueca, que podeu sol·licitar contactant amb l'Arxiu.
L'Ajuntament de Sueca no es responsabilitza de l'ús que puga fer-se de les reproduccions en contra dels drets d'autor protegits per la llei, segons allò que estipule la Llei de Propietat Intel·lectual, així com les normes de l'ordenament jurídic vigent en matèria d'accés als registres i arxius públics, protecció del dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com a la llei de protecció de dades de caràcter personal, i demés legislació vigent.
Per a qualsevol dubte o suggeriment sobre les cerques, contacteu amb nosaltres.

Pergamins digitalitzats del fons municipal Registre Civil, padrons i altres documents sobre aveïnament digitalitzats Pergamins musicals