Estadística-Governació

El Reglament de la Secretaria de l'Ajuntament de 1859, que és el primer reglament en dedicar un capítol, el 8é, a l'Arxiu Municipal, estableix al Capítol 4 la divisió en tres grans seccions de tots els negociats municipals:

1a Secció 2a Secció 3a Secció
Administració General Administració local Policia administrativa
Eleccions Competències Comerç
Ajuntament Estadística General Indústria
Policia Urbana Divisió territorial Allotjament i bagatges
Quintes Propis i arbitris Subministraments
Beneficència Pressupostos Agricultura
Correcció pública Contribucions directes Pòsits
Sanitat Contribuciones indirectes Vigilància
Instrucció pública Repartiments Moralitat Pública
Obres públiques Milícia Nacional Indeterminats

 

Conforme anaren augmentant la població i les competències de l'Ajuntament, aquestes tres grans seccions començaren a separar-se i els diversos negociats que les formaven esdevingueren serveis independents amb entitat propia. Finalment la secció d'Estadística - Governació ha quedat com un calaix de sastre que conté sèries d'aquelles originaries tres seccions que en el seu dia no es varen desglossar en altres.

Entre les sèries d'Estadística i Governació podeu trobar tota aquella documentació que té a veure amb els controls estadístics de la població i la governació sobre l'administrat:
 

 • Padrons d'habitants des de 1797, censos -i les seus respectives variacions- des de 1857, registre civil de 1841 a 1871. Part d'aquesta documentació podeu consultar-la dins del Fons digitalitzats per la Societat Genealògica de Utah
 • Governació i ordre públic: control d'associacions, permisos de reunions de societats, ordenances i reglaments, correus i comunicacions... de 1837 a 1934
 • Registre de penats i passaports 1849 - 1934Reglament de la Secretaria de l'Ajuntament de 1859: Cap.8 de l'Arxiu Municipal
 • Cèdules personals de 1884 a 1931
 • Registres d'entrada i eixida a partir de 1849
 • Allotjaments, bagatges i subministraments de 1804 a 1934
 • Testimonis de condemna, sentències a partir de 1855
 • Milícies, quintes i partides (levas): Que inclou les següents sèries:  
 1. Assistència militar, subministraments
 2. Correspondència
 3. Informes
 4. Partides
 5. Quintes
 6. Cossos voluntaris
 7. Sorteig de Quintes des de 1762 fins a la desaparició del servei militar l'any 2000
 8. Militars desapareguts en guerra 1936 - 1939 [Plànol d'operacions militars a la Serra d'Albarrasí on moriren molts suecans. Font: Entremontes: Revista digital de estudios maquis]
 9. Mutilats de guerra

  I expedients relatius als diversos tipus de milícies i voluntaris:

 1. Milícies voluntàries 1793 - 1794
 2. Milícies realistes 1823 - 1831
 3. Milícia Nacional 1820 - 1868
 4. Reclutes 1869 - 1874
 5. Milícies provincials 1856 - 1859
 6. Partides 1700 - 1819
 7. Quintes a partir de 1762. Inclou exempcions, sortejos, reemplaçaments extraordinaris, revisions mèdiques, oficis, incorporacions a files,...