Fons digitalitzats per la Societat Genealògica de Utah

Llibres del Registre Civil Municipal

L'any 2000 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Sueca i la Societat Genealògica de Utah per tal que aquesta última microfilmara part de la documentació de l'Arxiu Municipal corresponent a dos sèries:

Els llibres del Registre Civil, que entre 1841 i 1870 va ser municipal, i els llibres de padrons de veïns d'entre 1797 i 1921.

El padró de 1797, que en realitat va de 1794 a 1797, és el més antic que es conserva a l'Arxiu i com la seua lectura pot resultar de vegades dificultosa, a més de la consulta del document digitalitzat, l'Arxiu ha elaborat aquesta transcripció per facilitar-ne la lectura.

Només es va microfilmar una xicoteta part de tota la documentació esmentada, que podeu consultar integrament en paper a l'Arxiu. Actualment aquestes antigues microfitxes ja estan disponibles en línia a FamilySearch, la pàgina web de la Societat Genealògica de Utah. Podeu consultar-la de manera gratuïta però us heu de registrar abans.

La Societat Genealògica de Utah ha signat convenis de digitalització amb arxius de tot el món, que podeu consultar a la seua pàgina web. Entre ells està l'Arxiu de la Diputació Provincial de València. D'entre tota la documentació que es va escanejar d'aquest arxiu destaquen els Llibres de Quintes de Sueca de 1916 a 1919.