Justícia i Jurats

L'Arxiu Històric de Sueca conserva una gran quantitat de fons medievals entre els que destaquen tots els referents als Jurats i al Justícia de Sueca.

Els Jurats eren l'òrgan executiu suprem de govern d'una ciutat en època foral, es reunien en Consell i equivaldrien als actuals regidors i Ple Municipal.

Portada del Llibre de la Cort del Justícia de Sueca (1457)El Justícia era l'oficial municipal encarregat de l'administració de la justícia. En les ciutats, viles i llocs de reialenc, representava en nom del rei la justícia ordinària i tenia jurísdicció en primera instància sobre els delictes civils i criminals que es cometien a la localitat on exercia la seua representació judicial. La cort del justícia de la ciutat de València era l'encarregada de regularitzar i administrar les actuacions de la resta de justícies de les ciutats, viles i llocs. A la ciutat de València, aquest càrrec es divideix, des del 1321, en civil i criminal i, des del 1324, existeix també el càrrec del justícia de tres-cents sous per a causes inferiors a aquesta quantia. Per la seua part, en els llocs de senyoria -com Sueca, sotmesa a l'orde de Montesa- es copia l'organigrama judicial dels municipis de reialenc, però sense distingir entre justícia civil, criminal i de tres-cents sous, com a la ciutat de València, sinó concentrant en un únic oficial totes les funcions.

Aquesta descripció del justícia i les seues funcions està estreta de la pàg. 12 de la lntroducció del Llibre de la Cort del Justícia de Sueca (1457) edició a cura de Salvador Ferrando Palomares i Noelia Rangel López. Col·lecció Fonts Històriques Valencianes, 49. Universitat de València 2011. Que és una transcripció i estudi sobre el primer llibre del justícia conservat a l'Arxiu.

A més d'aquest primer llibre de la Cort del Justícia a l'Arxiu podeu trobar, referent al Justícia i els Jurats:

Dins de les sèrie corresponent als Jurats hi trobem Plets i Processos de tres tipus:

  1. Contra particulars. També hi ha contra el clero i abarquen de 1509 a 1815
  2. Contra l'Orde de Montesa i pobles dels voltants. Encara que també n'hi ha algun cosit contra particulars, van de 1382 a 1767
  3. Plet d'incorporació. L'abolició dels Senyorius el 1813 dóna peu al Plet d'Incorporació de Sueca a l'Hisenda Pública en contra de Carlota Godoy, segona Duquesa de Sueca. De 1813 a 1872