Medi Ambient

Fragment d'un plànol parcel·lari de Vicente Constantino Marzo de 1862 de la Partida del Ràfol on es veu la Muntanyeta dels SantsTradicionalment tot el que suposava protecció del medi ambient, control de la qualitat de les aigües, recollida de residus, etc. era responsabilitat de Serveis Municipals, i és en aquesta secció on es conserva la documentació més antiga al respecte. Però a finals del segle XX una major concienciació en les qüestions d'ecologia, defensa de la natura i del medi ambient va fer que es creara un departament propi i diferenciat del de Serveis Municipals.

El Departament de Medi Ambient es troba estructurat en dues grans àrees. Per una banda un àrea genèrica de Medi Ambient, i una altra més específica de Gestió Ambiental.

L'Àrea de Medi Ambient presta serveis en una gran secció anomenada de residus, aigua i neteja viària, que inclou:
-Gestió i control de la prestació dels serveis de neteja viària i recollida de residus.
-Elaboració d'accions i campanyes per a la reducció i millora en la recollida selectiva de residus.
-Impuls i gestió de la recollida selectiva d'envasos, envasos de vidre, roba i calcer, olis residuals de cuina, Ecoparc.
-Control de la correcta gestió i eliminació dels residus industrials.
-Control i gestió en matèria d'aigües residuals i depuració.
-Control de la qualitat de les aigües de bany i cursos naturals.
 
L'Àrea de Gestió Ambiental desenvolupa accions en les següents matèries:
 
1. Secció d'espais naturals:
Gestionar i millora dels recursos i espais naturals.
Redacció Plans d’Usos d’Espais Naturals.
Gestió de la Microreserva de Flora de la Muntanyeta dels Sants.
Campanyes divulgatives i visites.
 
2. Secció d'activitats i sistemes de gestió de qualitat i medi ambient.
Controlar la contaminació de les aigües, del sòls i de l’atmosfera, per formes de matèria i energia, per part de les indústries.
Gestió de l’Ordenança d’Abocaments al Clavegueram Municipal.
Inspecció d'activitats.
Redacció i actualització d'ordenances ambientals.
Implantació i gestió dels Sistemes de Gestió de la Qualitat segons la Norma UNE-EN ISO 9001 i de la Gestió Mediambiental segons la Norma UNE-EN 14001 per a les platges.
Implementació de la sostenibilitat.
Promoció d'iniciatives en matèria d’estalvi energètic i de recursos.
 
3. Secció d'educació ambiental.
Dissenyar i editar material educatiu per a les distintes campanyes.
Convocatòria de subvencions en matèria de sostenibilitat.
Dinamitzar educació ambiental per als col·legis.
 
4. Projecte LIFE ULLALS.
 
5. Projecte RIUS

En ser un departament de recient creació és encara poca la documentació que ha arribat a l'Arxiu Històric, com per exemple:

  • Diversos projectes per al tractament de la palla de l'arròs
  • Les analítiques d'aigua a partir de 1993
  • Auditories mediambientals
  • Convenis i adjudicacions per a la recollida de residus
  • Codis de bones pàctiques

Tota la documentació d'aquestos tres últims punts és posterior a l'any 2000