Preguntes freqüents - FAQ

-Quin tipus de documentació guarda l'Arxiu Municipal?
En l'Arxiu es conserva la documentació produïda per l'Ajuntament de Sueca en l'exercici de les seues funcions al llarg de la seua existència com a institució de govern local. A més d'altres fons aliens a l'Ajuntament que han arribat a l'Arxiu per donació, com són el Fons Boïl de l'Escala, que foren senyors de Manises amb propietats a Sueca i Fortaleny, o el Fons de la Família Ferrando, format per l'arxiu personal de la nissaga d'arquitectes i agrimensors suecans.


-On està l'Arxiu Municipal?
L'Arxiu Municipal està format per una part per l'Arxiu Intermedi, ubicat a l'edifici conegut com a Casa Santamaria, a la plaça de l'Ajuntament i que conté documents de consulta poc freqüent però que encara poden tindre valor administratiu i per motius legals no són de lliure accés, aquest arxiu és d'ús intern i no té per tant atenció al públic. Per altra part està l'Arxiu Històric ubicat a la plaça del Convent, 12 - 2a planta, amb un horari d'atenció de 10 a 14h.


-Puc consultar qualsevol document que m'interesse? Què necessite?
Els documents que per llei es consideren històrics són de lliure accés i poden consultar-se gratuïtament sense altres restriccions que les que marquen el seu estat de conservació.
Només cal vindre a l'Arxiu i donar les dades personals que s'incorporaran a la base de dades de peticionaris amb finalitats exclusivament estadístiques.


-No tinc clar si un document que vull consultar és de lliure accés i on està?
Pots fer-nos la consulta presencialment, per telèfon, correu electrònic, o presentant una instància per Registre General.


-Puc fer còpies dels documents que consulte?
L'Arxiu no compta amb servei de reprografia, a més, l'antiguitat i estat de conservació d'alguns documents desaconsellen utilitzar màquines fotocopiadores. L'Arxiu compta amb una estació digitalitzadora, si l'investigador porta la seua pròpia càmera se li informarà del procediment a seguir per a les reproduccions.


-Puc buscar informació dels meus avantpassats a l'Arxiu Històric?
L'Arxiu històric conserva els Llibres Registre de naixements, matrimonis i defuncions que van de 1841 a 1870, així com els empadronaments a partir de 1794, que són una bona font d'informació per a totes aquelles persones que estiguen fent-se l'arbre genealògic i tinguen avantpassats suecans.


-Em buscarà l'Arxiu la informació que necessite?
La funció de l'Arxiu és proporcionar a cada investigador, ja siga professional o aficionat, la orientació, les eines i els documents que necessite consultar per a la investigació, però després la recerca és pròpia de cada investigador.