Publicacions i articles

Manoll (Feu click per veure el sumari)Manoll : Qüaderns d'historia i cultura [sic] és la primera publicació de caràcter cultural de les publicacions de l'Ajuntament de Sueca, va aparèixer en febrer de 1979 mercè a la iniciativa d'un grup d'universitaris suecans i amb el recolzament de la corporació municipal, que era conscient dels valors històrics que contenien els fons de l'Arxiu Municipal, i gràcies a un període de moviments culturals que s'encetaren a la ciutat a finals dels anys 70. Així també aparegueren editades obres com la de mossèn Andrés de Sales Ferri Chulio "Historia de la devoción de Sueca a la Virgen de Sales", que també va patrocinar l'Ajuntament, o l'edició facsímil amb introducció d'Antoni Furió, del treball històric del dominicà pare Ribelles, que es tractava d'un compendi de tots els documents històrics de l'Arxiu des dels temps del rei en Jaume fins a les primeries del S.XIX.

 

Quaderns de Sueca (Feu click per veure els sumaris)Entre els anys 1980 i 2000 l'Ajuntament de Sueca va editar, des de l'Arxiu, la revista Quaderns de Sueca. Foren un total de 14 números que proporcionaren als investigadors un lloc on poder publicar els seus treballs, sobre Sueca en particular i la Ribera Baixa en general. Aquesta revista no està disponible en línia, però punjant en l'enllaç anterior o en la imatge de l'última portada podreu accedir a l'índex de tots els números, per consultar els articles a text complet trobareu tota la col·lecció al propi Arxiu o a la Biblioteca Pública Municipal.
 

Ja que actualment la revista no s'edita els diversos treballs d'investigació sobre temes de Sueca desenvolupats a partir de documents custodiats a l'Arxiu es publiquen en altres plataformes: revistes, bases de dades universitàries, actes de congressos, etc. A través d'aquesta pàgina intentarem recopilar el major número possible d'aquestos treballs, però només dels que es troben disponibles a internet a text complet.

 

A
- AGUADO, Ana M. Cambio rural y burguesía agraria: el señorío de Sueca de la crisis del régimen señorial a la revolución burguesa (1750 - 1873). Tesi doctoral arxivada a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 1984

 

C
- CARRASQUER ARTAL, J. Antoni Resum dels Acords Plenaris de l'Ajuntament de Sueca 1801 - 1900. Treball inèdit. 1.041 pàg. 22 de setembre de 2014 [1801-1880], [última revisió 30 de gener de 2018] Actualment està treballant el segle XX, podeu consultar ja els Acords Plenaris de 1901 a 1910 [Última actualització 29 de maig de 2018]
--; CORTÉS, Josepa; FERRI, Andreu de Sales; FURIÓ, Antoni. Catàleg de la premsa periòdica a Sueca (1868-1984). Quaderns de Sueca, núm. 5. Sueca: Ajuntament, 1984. pp. 113-134
--: Lleugera aproximació als grans maldecaps de les arques municipals suecanes durant el segle XIX. Article publicat a la revista Suheca.com D.L.: V-856-2014. Núm. 337. Any X. 23 d'abril de 2017. pp. 8-10
- CONTRERAS ZAMORANO, Gemma Mª La tinta de escritura en los manuscritos de archivo valencianos, 1250 a 1600. Análisis identificación de componentes y valoración de su estado de conservación. Tesi doctoral arxivada a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 2015
- CORTÉS ESCRIVÀ, Josepa Les actes del mostassaf de Sueca (1571-1578). Article de la revista Història Local de la Diputació de València arxivat a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 1990
--: Els Boïl de la Scala: una història de família. Article de la revista Batlia arxivat a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 1988
 --: L'antroponimia medieval i moderna de Sueca (1399-1680). Butlletí de la Societat d'Onomàstica, núm. XXV. Barcelona: 1986, pp. 53-62.
 --: L'arxiu Municipal de Sueca. Article de la revista Quaderns de Sueca arxivat a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 1983
 --: L'arxiu del Sindicat de Regs de Sueca. Article de la revista Quaderns de Sueca arxivat a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 1985
 --, et al.: Els arxius valencians. Guia bibliogràfica. Valencia: Generalitat Valenciana, 2000. Monografia arxivada a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 2000.
 --, FURIÓ, Antoni: Catàleg de la Biblioteca de l'Ajuntament de Sueca. Quaderns de Sueca, núm. 4. Sueca: Ajuntament, 1983. pp. 95-107.
 --: Catàleg-regesta del fons local de la secció de pergamins de l'Arxiu municipal de Sueca. Article de la revista Quaderns de Sueca arxivat a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 1980
 --: Filigranes medievals de l'Arxiu municipal de Sueca (1399-1500). Article de la revista Quaderns de Sueca arxivat a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 1984
 --: Un formulari de juristes. Sueca: Col·legi d'advocats, 1991. Monografia arxivada a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 1991.
 --: Formulari de juristes: un formulari judicial del segle XVII. Article de la revista Quaderns de Sueca arxivat a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 1984
 --: La sociabilitat i l'associacionisme contemporanis: casinos, cercles, i ateneus. Un itinerari arxivístic. Article de la revista Taller d'Història arxivat a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 1993

M
- MARTÍN BUENO, Miriam La casa Pascual Fos de Sueca (Valencia): un ejemplo constructivo del Modernismo europeo. Treball arxivat a RIUNET, repositori de la Universitat Politècnica de València, 2016
- MORENO BALDOVÍ, José Enrique Les tirades de Sueca: una mostra toponímica. A: Actes de la VI Jornada d'Onomàstica de l'AVL, Alzira 2012 [pàg.283 – 286]

P
- PASCUAL CARBONELL, Juan Ramón Estudio constructivo del Molí dels Pasiego Treball de Final de Màster arxivat a RiuNet, repositori de la Universitat Politècnica de València, 2011
- PI I APARICI, Joan Francesc El cuadro de clasificación de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Sueca. Una propuesta técnica. A: Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación: Actas del X Congreso de la Asociación de Historia Contemporanea coord. por  Ángeles Barrio Alonso, Jorge de Hoyos Puente, Rebeca Saavedra Arias, 2011. ISBN: 978-84-8102-607-8, pág. 66

R
- ROSADO CALATAYUD, Luís M.: El conflicto generado por la expansión del cultivo del arroz en la sociedad valenciana del siglo XVIII: Las transformaciones agrarias en la frontera de la Albufera A: XIII Congrés d'Història Agrària. Congrés Internacional de la Societat Espanyola d'Història Agrària
 --: La desamortización y enajenación del dominio de Sueca a finales del antiguo régimen: la presencia de Godoy como duque y señor de Sueca Treball arxivat a RUA, repositori de la Universitat d'Alacant, 2010
 --: Sociedad, cultura material y consumo en la Valencia de finales del Antiguo Régimen: un análisis comparativo entre el medio rural y el urbano. (Sueca-Xàtiva, 1700-1824) Tesi doctoral arxivada a RODERIC, repositori de la Universitat de València, 2014
 --: Las Xícaras de Don Hilarión: los espacios públicos y los privados en los hogares del medio rural del siglo XVIII Treball arxivat a RUA, repositori de la Universitat d'Alacant, 2012

S
- SUAY-MATALLANA, Ignacio: Conrado Granell Modesto. La Veu. Diari Digital del País Valencià [en línia] 27 de juliol de 2016