Urbanisme

Diversos llibres d'urbanismeLa sèrie d'Urbanisme és una de les més importants de l'Arxiu per la gran quantitat de documentació que conté i per ser una de les més consultades.

Tracta de la planificació, planimetria i disciplina urbanística de tot el terme, tant dels nuclis urbans de Sueca i la zona costanera com de les zones rurals.

Està dividida en dos grans subsèries, l'urbanisme particular i el públic.

De l'urbanisme d'iniciativa particular hi ha algun expedient solt de finals del S.XVIII, però comencen de manera continuada amb el llibre Espedient sobre edificacion de casas 1800 a 1860 [sic] -si bé el primer expedient del llibre és en realitat de 1783, i no tots els anys entre 1800 i 1860 tenen expedient- i apleguen fins a l'actualitat, incloent-hi tots els projectes de construcció d'edificis de nova planta, xicotetes reformes, enderrocaments,... i qualsevol tipus d'obra que un particular haja sol·licitat a l'Ajuntament fer dins del terme municipal.

Molts d'aquestos expedients inclouen plànols d'arquitectes de renom com Vicent Gascó, Bonaventura Ferrando Castells, Joan Guardiola Martinez, Julian Ferrando Ortells o Emili Artal Fos, a més de treballs realitzats per mestres d'obra com Fulgencio Vercher o Leovigildo Palop.

Per altra banda hi trobem tot l'urbanisme d'iniciativa pública, que inclou tant la construcció i reforma d'edificis municipals com la planificació urbanística de la ciutat: l'alineació de carrers, l'empedrat i les voreres, la construcció i millora de l'enllumenat, el clavegueram, etc.

També conté plànols de molts dels arquitectes abans esmentats, ja que o bé varen rebre encàrrecs de l'Ajuntament o ocuparen la plaça d'arquitecte municipal, com és el cas de Bonaventura Ferrando o el xativí Lluís Ferreres Soler.

 

A continuació podeu consultar diversos llistats amb els documents que conserva l'Arxiu  referents a planificació general:

 

Els llistats anteriors corresponen a la planificació urbanística general, pel que respecta a edificis o actuacions en zones més concretes podeu consultar els següents llistats:

1. - Casa Consistorial Comença amb l'expedient de construcció de l'actual Ajuntament en 1756

2. - Escorxador Municipal El primer expedient és de 1756, quan l'Escorxador estava en l'edifici dels Porxets

3. - Convents, esglésies, ermites Obres en l'església parroquial, el Convent de Franciscans, l'ermita de Sant Roc,... El primer expedient és de 1703 comptes de les obres de la torre de l'església parroquial

4. - Cementiri Els expedients comencen en 1806 i n'hi han tant de la construcció del cementiri en la Partida de Pedra de Montó com de l'actual cementiri en la Raconada

5. - Fortificacions, portes, muralla Construcció, reformes i manteniment de l'antiga muralla carlina, des de 1812

6. - Molins de la vila Expedients entre 1750 i 1922

7. - Casa Quarter de la Guàrdia Civil Els expedients comencen en 1849, quan la Casa Quarter estava en el Convent de Franciscans i continuen amb la construcció i posteriors reformes de l'edifici actual

8. - Jutjat de 1ª Instància Ubicat a l'antic Convent de Franciscans, expedients de 1863 a 1990

9. - Presó Municipal Des de 1845

10. - Parc de bombers Vint-i-dos expedients entre 1871 i 1992

11. - Teatres i cinemes A partir de 1845

12. - Escoles i guarderies El primer expedient és de 1850

13. - Instituts i centres de Formació Professional Comencen en 1956

14. - Rellotge públic Nou expedients que van de 1856 a 1939

15. - Sant Hospital de Caritat, hospici i asil Expedients des de 1859

16. - Habitatges protegits, barris obrers, cases barates, V.P.O. A partir de 1939

17. - Ferrocarrils i tramvies A partir de 1876

18. - Túnels, ponts i passos elevats A partir de 1860

19. - Parcs i jardins El primer expedient és de 1862

20. - Carrers, camins i carreteres Comença en 1756 amb la construcció d'un camí a Sollana pel Campillo

21. - Obertura, ampliació i alineació de carrers El primer expedient és de 1810

22. - Paviment, empedrat i voreres Comença amb un expedient de 1753 referent a l'empedrat del carrer del Molí

23. - Assut, séquies, infraestructures del Riu Xúquer El primer expedient és de 1769

 

En l'últim bloc trobareu els llistats referents a l'enllumenat, l'aigua i el sanejament i els mercats:

A més de tot aquest fons urbanístic propi de l'Ajuntament, també podeu consultar els expedients urbanístics del Fons Ferrando, que s'incorporà a l'Arxiu mitjançant una donació. Per més informació vejau l'apartat Fons Incorporat