• Portada expedient jocs prohibits 1857
Febrer 2018: Sol·licitud del Governador Civil perquè es perseguisquen a Sueca els jocs prohibits dels quals ha tingut notícia
·Secció: Estadística-Governació ·Dates extremes: de l'11 al 14 de desembre de 1857 ·Procedència: Fons Municipal ·Signatura: EST-1/25 ·Volum i suport: 1 carta cosida.
1/02/2018

    En el Document del Mes de febrer vos parlarem de jocs prohibits. I ho fem mitjançant una circular que el Governador Civil de la província va enviar a l'alcalde de Sueca l'11 de desembre de 1857, que comença així: “He sabido con certeza que en esa población se juega de una manera escandalosa a pesar de las reiteradas circulares que se han publicado para la extinción del juego prohibido y en especial por la que se remitió en el Boletín Oficial nº 258 correspondiente al 28 de octubre último.”

    El que deia la circular publicada en aquest butlletí és que després d'haver-se localitzat diverses cases de jocs prohibits se sol·licitava a tots els alcaldes el seu recolzament i auxili al Govern Civil per tal d'acabar amb aquesta xacra social. Però sembla que el Governador no acaba d'estar satisfet amb la col·laboració rebuda des de Sueca.

    El Governador prossegueix afirmant que és un escàndol, origen de disgustos i pèrdues per a moltes famílies, que s'ha de tallar de soca-rel i per tant està disposat a imposar tot el rigor de la llei tant als infractors com a aquells que ho consenteixen i toleren.

    Perquè ningú puga al·legar ignorància prevén que no es deixe de banda cap mitjà per perseguir tota classe de joc i que s'impose la pena que corresponga segons les circumstàncies.

    Al marge esquerre del primer full de la carta hi ha un ofici de l'alcaldia que diu que el contingut d'aquesta s'ha comunicat ja al caporal de la Guàrdia Civil, mentre que a l'últim full en blanc s'ha deixat una còpia de la resposta que s'ha enviat al Governador Civil, amb data 14 de desembre i signada pel secretari de l'Ajuntament, Bernardo Ramon.

    El que més crida l'atenció és la tranquil·litat de la resposta, que contrasta amb el to tan dur emprat pel Governador Civil. L'alcalde diu que assabentat de la comunicació ha passat una còpia als dependents de l'alcaldia i a la Guàrdia Civil, per tal de perseguir tant als jugadors com als propietaris de les cases on es juga, però que tot i que li passen informes diaris “no ocurre la menor novedad en el asunto, ni de tener notícia de que en parte alguna se juegue” i que, si han tingut alguna sospita sobre alguna casa, l'han registrat i vigilat sense cap novetat i acaba afirmant que “[...] tales abusos de juegos de que ninguna noticia tengo los haya en esta villa.”

    No podem saber amb total certesa si a Sueca es jugava més o menys que a altres pobles, ni si la situació era tan greu com afirmava el Governador Civil, però sens dubte s'hi jugava, perquè a l'arxiu sí que conservem 9 expedients d'entre 1838 i 1904 amb condemnes i multes per jocs prohibits. 1 expedient de 1838 (l'únic anterior a aquesta circular), 1 de 1866, 2 de 1867 i 1 per any en 1868, 1883, 1884, 1885 i 1904. Als expedients es multava tant als jugadors com al propietari de la casa i normalment es tractava de jocs de cartes, ja que en algun expedient, com el de 1868, s'especifica que decomissen una baralla. Hi ha dos expedients, 1838 i 1867 on es condemnen a 2 persones, en 1904 a 3, en 1866 i 1883 a 5, en 1868 a 15, en 1884 a 17 i en els expedients de 1887 i 1885 a 18 persones cadascun. Així que en les dècades de 1860 a 1880, sembla que sí que es jugava bastant.

    Com aquest expedient no és massa llarg a continuació vos el reproduïm complet:

  • Portada de l'expedient sobre jocs prohibits 1857
  • Full 1 de l'expedient sobre jocs prohibits 1857
  • Full 2 de l'expedient sobre jocs prohibits 1857
  • Full 3 de l'expedient sobre jocs prohibits 1857
  • Full 4 de l'expedient sobre jocs prohibits 1857