• Portada del llibre del Justícia de 1457
Març 2018: Primer Llibre de la Cort del Justícia de Sueca, 1457 que cumplix vint anys de la seua restauració
·Secció: Fons Antic, Sumàries Providències del Justícia ·Data: 1457 ·Procedència: Fons Municipal ·Signatura: 1 ·Volum i suport: 1 llibre.
2/03/2018

A l'Arxiu Històric de Sueca es conserva un ric fons medieval en el que destaca la sèrie dels Llibres dels Jurats i el Justícia, i justament aquest mes fa vint anys de la restauració del primer llibre de la sèrie del Justícia, datat l'any 1457. Per aquest motiu hem seleccionat com a document del mes aquesta joia medieval.

La sèrie “Sumàries Providències del Justícia” a la qual pertany aquest volum està formada per cent vuitanta-quatre llibres, el primer és aquest de l'any 1457 i l'últim és de l'any 1724

Per a ficar-nos en context i d'acord amb l'historiador Antoni Furió, en aquell segle Sueca era un lloc format per una comunitat fonamentalment rural d'uns nou-cents veïns, que vivien en unes dues-centes cases. Aquesta societat estava organitzada sota la senyoria de l'ordre de Montesa i les autoritats municipals eren els Jurats i el Justícia.

Cadascuna d'aquestes autoritats tenia unes funcions: els Jurats eren l'òrgan executiu suprem de govern, es reunien en Consell i equivaldrien als actuals regidors i Ple Municipal. El Justícia era l'oficial municipal encarregat de l'administració de la justícia, representava en nom de l'Ordre de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi d'Alfama la justícia ordinària i tenia jurísdicció en primera instància sobre els delictes civils i criminals que es cometien a la localitat on exercia la seua representació judicial.

Al llibre del Justícia de 1457 que vos mostrem, el càrrec del justícia l'ocupava Guillem Coll, aquest era el càrrec més important de l'organigrama del poder local, ja que administrava justícia en nom del senyor de l'esmentada ordre de cavalleria, mantenia l'ordre públic, perseguia i castigava els delictes.

Aquest llibre que en principi és purament processal és també una font documental bàsica per a entendre la vida d'una comunitat rural de finals de l'Edat Mitjana, conté moltes descripcions del dia a dia dels habitants de la Sueca medieval. Per exemple, gràcies a una condemna d'impagament d'un deute es fan llistats dels béns del condemnat per a vendre-los en pública subhasta, en dur a terme aquest acte judicial el llibre ens detalla el mobiliari que tenia en sa casa, la decoració, l'aixovar, els productes de consum i les armes.

En altres processos s'expliquen els conflictes que es vivien: en el treball, entre els veïns o inclús dins les famílies.

Com podeu apreciar a les imatges, el llibre està restaurat, es va restaurar fa vint anys, la restauradora Mª Dolores Arcas Villalta finalitzà la restauració el dia 26 de març de l'any 1998. Com explica al seu informe, l'humitat, els insectes i altres factors físics i biològics havien deteriorat el volum fins al punt que no era consultable, pel perill de deteriorament que suposava manipular-lo. Després d'un procés acurat de tretze mesos de neteja i reintegració del paper, amb paper japonés, el llibre va quedar així de bé i apte ja per a la consulta.

Si voleu saber més d'aquest peça medieval que vos mostrem us recomanem el Llibre de la Cort del Justícia de Sueca (1457) de Salvador Ferrando Palomares i Noelia Rangel López, editat per la Universitat de València l'any 2011. El que vos hem dit sobre el contingut del llibre està extret d'aquest text, es tracta d'una transcripció paleogràfica, ja que el llibre està escrit en lletra gòtica bastarda i d'un estudi sobre el seu contingut.

A continuació podeu vore una imatge del llibre de l'any 1997, abans de la restauració i algunes imatges del llibre tal com està actualment.

  • Portada del llibre del Justícia de 1457 abans de la restauració de 1998
  • Portada del llibre del Justícia de 1457
  • Pàgines interiors del llibre del Justícia de 1457
  • Pàgines interiors del llibre del Justícia de 1457
  • Llom del llibre del Justícia de 1457